Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Phim Gio Ret

Phim Gio RetGio Ret

Biên đạo Gregory Jacobs
Actor/Actress: Emily Blunt, Ashton Holmes, Martin Donovan, Ned Bellamy, Ian A. Wallace, Donny James Lucas, Chelan Simmons, Darren Moore, Linden Banks, Caz Odin Darko, Heath Horejda
Sản xuất:: Blueprint Pictures, Section Eight, TriStar Pictures
Phm của: Phim Hành Động, Phim Kinh Dị
Phim nước: Phim Mỹ
Time:: 90 Phút
Năm phát hành: 2007

Nội dung phim: .Phim Gió Rét.Trong phim G! ió Rét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét